منتخب سردبیر

یونیسف قصد دارد برنامه‌‌های ويژه اى با عنوان «تحقيق درباره مشکلات کودکان افغان» در سراسر اين كشور اجرا کند تا آنها بتوانند نظرات و افکار خود را با دولت، بزرگان جامعه و متحدان بین‌المللی در ميان بگذارند.

سرتیتر رده