منتخب سردبیر

دبیر انجمن بین المللی طب اطفال با قدردانی از فعالیت‌های بشردوستانه دولت ترکیه در قبال پناهجویان مسلمان روهینگیایی تصریح کرد که اقدامات ترکیه در زمینه حمایت از کودکان پناهجو به یک الگوی جهانی تبدیل شده است.

سرتیتر رده