منتخب سردبیر

سرتیتر رده

ویژه

سامسون ترکیه با ارزش های تاریخی و فرهنگی، طبعیت و سواحل دارای پرچم آبی و جاذبه های گردشگری و تفریحی متعددی که دارد، گردشگران زیادی را از داخل و خارج کشور به سمت خود می کشاند.