منتخب سردبیر

سرتیتر رده

کارگاه «آموزش و یادگیری زبان» با حضور دهها کارشناس از 19 دانشگاه و سازمان از کشورهای مختلف مانند ترکیه٬ ایران٬ افغانستان و تاجیکستان در آنکارا آغاز شد.