Избор од уредникот

Организациите HRW и „Forfity Rights“ подготвија и извештај за сексуалното насилство на мјанмарските војници над жените во Аракан. Овој извештај, кој содржи и изјави на сведоци, испратен е до ОН

друго